Léon-Gontran Damas, 28 maws 1912, gran mètamannyok: poèt, ekriven men osi on nonm politik Giyann. 28 jan 1978

Par Eric Amiens

Moun a litérati sonjé jou basil pran Léon Gontran Damas jou i pati pou péyi san chapo. Damas sété on gran mètamannyok, sété on powèt, on ékriven men osi on nonm politik giyann. Si la menm ki mété doubout gran mouvman  lanégritid avè Aimé Césaire é Lépold Sédar Senghor, i mò 22 janvier 1978 a 65 an. On jouné pou sonjé 40 tan lanmò ay té fèt a kayenn an Giyann.

 

Moun a litérati sonjé jou basil pran Léon Gontran Damas jou i pati pou péyi san chapo. Damas sété on gran mètamannyok, sété on powèt, on ekriven men  osi on nonm politik giyann. Si la menm ki mété doubout gran mouvman  lanégritid avè Aimé Césaire é Lépold Sédar Senghor, i mò 22 janvye 1978 a 65 rékòt kafé. On jouné pou sonjé 40 tan lanmò ay té fèt a kayenn an Giyann.

Léon-Gontran Damas fèt 28 maws 1912 a Kayenn. Lè manman y mò é sè jimèl ay mò li té timouné  sa boulvèsé y, tèwbolizé y. Jiska 6 zan Damas rété san palé. I komansé ti lékòl Kayenn épi apré a 13 zan i kité Lagiyann pou kontinyé an Matinik. Sé an lakou lisé Schoelcher i kontré Aimé Césaire.

An 1928, i pati an Frans pou étidyé. I viv an Vil Meaux é apré i alé Pari pou fè pli gran étid. Giyanné la étidyé dwa, lèt, aprann palé ris, japoné é bawoulé.

Pas i nèg, i sibi rasis é diskriminasyon. An lékòl ay sé té konsi i paté la,  pwofésè pa janmen okipé di y, ni lévé di gad padavwa i nèg.

A Pari, Léon-Gontran Damas, kontré bon moun. I vin bonzanmi  épi plizyè étidyan afriken  kontèl  Léopold Sédar Senghor, Soulèye Diane, Bigaro Diop.

I frékanté osi on bann ékriven é entélèktyèl nwaramériken kon Countee Cullen, Langston Hughes, Richard Wright.

 

Twazièm gwotèt lanégritid

 

A Pari an tan lasa, jenn entélèktyèl antiyè é afriken mété yo tèt kolé pou palé, réfléchi asi sitiyasyon é difikilté nèg  ka rankontré ka viv toutkotélatè. Yo pou sa yo kriyé on « internationalisme nègre ». Sanblé  a yo té ka fèt an vil Clamart a kaz a  Paulette Nardal, on matinikèz ki sé prémyé fanm nèg, ki étidyé  adan gran kokenn inivèsitè fransé, La Sorbonne. Apré plen randévou pou sav ka pou fè, ében yo  fin pa fè parèt plizyè jounal. La Revue du monde noir (1931-1932), Légitimes défenses (1932)  é l’Etudiant Noir (1935). Lidé a yo sé « fè on bèl kokenn lyannaj avè nèg toutkotélatè, san gadé ki peyi yo soti pou fè on lyannaj entèlèktyèl é moral pèwmèt yo konnèt yo myé, enmé yo plis an frè é sè. É défann miyé entéré a yo».

Prémyé niméwo jounal  l’Etudiant Noir,  baylavwa. Léon-Gontran Damas déklaré :« Nou ka arété èvè zafè étidyan matiniké, gwadloupéyen, giyanné, afriken, malgach pou nou fè on sèl é on menm fanmi étidyan nèg ». Aimé Césaire, palé di «nègreries» adan bayalé, pawòl douvan a jounal-la. Sé yo  twa Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor  é Léon-Gontran Damas ki té poto mitan mouvman lanégritid. Konba la sé « mété douvan ras nèg-la é fèy roupran é kenbé on bèl plàs asi latè « réhabiliter la race noire ».

Pou Léon-Gontran Damas, yo menm  a yo twa,  yo chak jwé wòl a yo an konba la. Granmèt la  (Aimé Césaire), Gason la (Senghor) é  Sentèspri la (li menm Damas). An 1937, Damas fè parèt Pigments, prèmyé liv pwézi ay,  apré  sété Retour de Guyane (1938) NévralgieGraffiti (1953)  épi  Black Label (1956). Tou sa Damas ékri sété pou mété douvan lidé lanégritid. I dénonsé  alyénasyon, zafè démounizémoun,  rayisman moun, préjijé, zafè réjté moun, mété nèg akoté, é i kondané kolonyalis.

 

On rézistan, on révòlté

 

An 1938,  a 25 an, jenn gason la pati Giyàn pou menné on misyon mès, labitid é tradisyon pou mizé Trocadéro.  I pibliyé Retour en Guyane koté i mété douvan dériv é mové koté a lasimilasyon,  sitiyasyon sosyal, politik é ékonomik, bankal ki mové mové an Giyann. Léta konsidéré tout pawòl Damas maké sé pou mété dezòd ki fè yo désidé entèdi yo. Zotorité Giyann pa pèd tan, yo ay chèché plizyè liv Retour de Guyane é brilé yo vitman présé. Damas, èvè gwo kout plim ay, ataké kolonyalis é an menm tan lonji dwèt  asi tout soutirè é démontré responsabilité nèg yo menm ni adan sitiyasyon a yo kòm nèg dominé. É i mandé pou yo pran konsyans di tou sa.

 

Black-Label (1956), extraits

 

Nous les gueux Nous les peu Nous les rien Nous les chiens Nous les maigres Nous les Nègres Qu’attendons-nous […] Pour jouer aux fous Pisser un coup Tout à l’envie Contre la vie Stupide et bête Qui nous est faite…

Nou menm ki maléré, nou menm ki san anyen, nou menm ki pa anyen, nou menm ki  chyen, nou menm ki mègzo, nou menm ki nèg. Ka nou menm ka atann  […] Pou jwé kon moun fou kon tèt brilé, pisé on bon kou byen apiyé kont lavi rèd é bèt é mové yo ka fè nou viv ?

 

Léon-Gontran Damas pawtisipé adan mouvman rézistans kont nazis, kont rayisman moun, ansanm avèk ékriven gwadloupéyen Jean-Louis Baghio’o  é Marguerite Duras.  Giyanné la trapé méday pou angajman i pran adan  la rézistans. Apré la gè, Léon-Gontran Damas, antré adan lawonn politik. I vinn dépité Giyann (1948-1951), i pran plas asi ban Lasanblé Nasyonal Lafwans anba labannyè sosyalis. SFIO (Seksyon Fransé Entènasyonal Ouvriyè).

Powèt la vin politisyen, i kritiké avè fòs lwa dépatmantalizasyon palman Lafrans voté an 1946, koté Giyann, Matinik é Réyinyon vin dépatman fwansé. An 1950,  adan Péyi Kotdivwa, travayè Agrikòl fè pété on gwo grèv rèd, gwo dézòd pété é sa fè anpil mò é anpil blésé. Nonm politik Giyannè menné on komisyon palmantè pou ankété sou sa ki pasé.  Li fè on rapò yo kriyé  « Rapport Damas » on dosyé ki déranjé toubòlman zotorité kolonyal la. Ki fè rapò la pa janmé parèt.

 

 Anbasadè kiltirèl  

 

Powèt la vwayajé anpil, i ay Brézil, Kiba, Ayiti, Giyana, Jamayik.  I fè onlo konférans  kon pa ekzanp  « l’Âme noire et le surréalisme ». Ékriven giyanné-la résévwa l’Od Nasyonal Répiblik Dayiti« Onè, mérit é grad  chévalyé. »  Apré i menm vin gran sitwayen vil Pòtoprens.

Ministè zafè péyi andewò Lafrans é Lalyans Fransèz bay menné plizyè misyon kiltirèl (1952-1957).  Giyanè alé adan plizyè péyi Afriken, (Kameroun,  Kongobrazavil, Kotdivwa,  Daomé (jodijou  Bénen), Togo. An 1958, powèt la vin konséyé a sosyété radyodifizyon Lafrans é vin responsab tousa ki ka konsèné la kilti. Gontran Damas pèwmèt ékriven nèg palé é di sa yo ni a di. Katran apré yo mété y déwò, yo bay on biyé palapenn.

Apré tou sa l’Unesco pran y pou étidyé  « Tras a sa ki rété  konm kilti afriken adan nouvo mond-la. Léon-Gontran Damas déplasé anpil. Apré i désidé enstalé y Ozétazini. I vin pwofésè litérati Georgetown University é linivèsité Howard. Powèt Giyannè la kontré ékriven afroamériken kon Langston Hughes, Richard Wright é bay onlo konférans.

Malad, Léon-Gontran Damas opéré  dé on kansè anba lang ay. Apré on venn pété an tèt a y, i trapé pwoblèm pou réspiré, yo dékouvè osi an menm balan la on kansè an gòj. 22 janvye 1978, Léon-Gontran Damas mò Bazil pran y Ozétazini, i pati pou péyi san chapo. I antéré an péyi ay, Lagiyann.

 

Pluton-Magazine/28 mars 2018

Texte d’Eric AMIENS

Sélection Fabian CHARLES/Pluton-Magazine

 

Liv i ékri

Léon-Gontran Damas,  l’Homme et l’œuvre,   Daniel  Racine, Présence Africaine
Léon-Gontran Damas, Cent ans en noir et blanc – CNRS Editions

Léon-Gontran Damas, Monique Dorcy et Lydie Ho-Fong-Choucoutou – les éditions du Manguier, collection OrénoquePigments-Névralgies, Léon-Gontran Damas, Présence Africaine

 

 

Laisser un commentaire

*